1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Аналіз результатів вимірювань у нелінійних динамічних системах

Аналіз результатів вимірювань у нелінійних динамічних системах

Ю.П. Мачехін, Ю.С. Курський
Анотації на мовах:

У статті розвивається модель вимірювань динамічних змінних нелінійних динамічних систем. Розглянуто стійкість динамічних змінних, як обов'язкова умова використання результатів вимірювань для прогнозування поведінки системи. Обґрунтовано необхідність створення нових, відмінних від класичних, інструментів аналізу результатів вимірювання. Запропоновано модель аналізу результатів вимірювань, що передбачає: відновлення фазового портрету, обчислення: фрактальної розмірності та розмірності вкладення, показників Ляпунова та ентропії Колмогорова-Сіная. Отримано вирази для визначення ключових характеристик системи з урахуванням невизначеності вимірювання динамічної змінної.
Ключові слова: нелінійна динамічна система, невизначеність вимірювання, аналіз результатів вимірювання, фрактальна розмірність, показники Ляпунова, ентропія Колмогорова-Сіная