1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Інформаційна система метрологічного моніторингу обліку теплової енергії і води

Інформаційна система метрологічного моніторингу обліку теплової енергії і води

І.О. Оробець, В.І. Корнієнко, О.Ю. Гусєв
Анотації на мовах:

Обґрунтовані принципи побудови і запропонована структура інформаційної системи моніторингу засобів вимірювальної техніки обліку теплової енергії і води. Система забезпечує автоматизацію повірки, моніторинг кліматичних і технологічних параметрів в приміщеннях метрологічних лабораторій, облік, обробку і аналіз інформації, а також оперативний уніфікований доступ до даних, як в локальних мережах підрозділів, так і через інтернет.
Ключові слова: інформаційна система, модульна архітектура, моніторинг, облік теплової енергії і води, метрологічне обслуговування, засоби вимірювальної техніки