1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Класифікація сучасних і перспективних систем управління зенітних ракет і ракет повітря-повітря

Класифікація сучасних і перспективних систем управління зенітних ракет і ракет повітря-повітря

А.Б. Скорик, В.В. Воронін, О.Ф. Галицький, М.І. Целік
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання класифікації систем управління ракетами. Порівнюються підходи до класифікації СУР, характерні для вітчизняної та англосаксонської наукових шкіл. Робиться висновок про необхідність вдосконалення існуючої класифікації СУР. Пропонується розглядати особливості побудови пристрою управління та інформаційної системи, як незалежні і взаємодоповнюючі класифікаційні ознаки. Такий підхід дозволяє розділити СУР на класи за місцем розташування пристрою управління і на підкласи на підставі аналізу функцій і місця розташування джерел інформації.
Ключові слова: система управління зенітними ракетами і ракетами повітря-повітря, самонаведення, телеуправління, теленаведення, радіокорекція, автономне наведення, траєкторія, система наведення