1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Сервіс-орієнтована архітектура інформаційних систем організацій для взаємодії з єдиною базою громадян

Сервіс-орієнтована архітектура інформаційних систем організацій для взаємодії з єдиною базою громадян

В.К. Толстих
Анотації на мовах:

Розглядається взаємодія інформаційних систем організацій з єдиною реєстраційною базою даних (ЕРБД) громадян, розташованої в Internet. Пропонується сервіс-орієнтована архітектура (СОА) інформаційних систем організацій, що дозволяє їм скорочувати терміни і вартість розробки своєї інформаційної системи, підвищувати її масштабованість, покращувати керованість і знижувати витрати на підтримку і розвиток системи. Описано основні Web-сервіси при ЕРБД – копіювання та синхронізація реєстраційних даних для локальних баз на основі актуальних даних ЕРБД. Наводиться бізнес-логіка роботи з даними сервісами. Пропонується організація СОА у вигляді віртуальної хмари реєстраційних даних контингенту організації.
Ключові слова: реєстрація, база даних, сервіс-орієнтована архітектура, САО, SOA