1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Метод декодування алгебраїчних згорткових кодів, що перемежують

Метод декодування алгебраїчних згорткових кодів, що перемежують

А.В. Боцул, О.С. Волков, С.І. Приходько, М.А. Штомпель
Анотації на мовах:

Пропонується алгебраїчний метод декодування згорткових кодів, що перемежують, в основі якого лежить представлення кодового слова напівнескінченної довжини у вигляді серії блоків кодових слів на довжині яких реалізується процедури перемежування деперемежування. Такий підхід дозволяє за фіксоване число кроків алгебраїчним способом виправляти помилки, що групуються.
Ключові слова: завадостійке кодування, згорткові коди, декодування загорткових кодів, перемежування