1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Кількісна оцінка відмінності методик побудови рейтингів

Кількісна оцінка відмінності методик побудови рейтингів

В.Ю. Дубницький, Б.В. Самородов
Анотації на мовах:

Наведено розв’язання задачі порівняння різних методів побудови рейтингів на основі міри впорядкованості об’єктів рейтингування. Запропоновано розв’язання задачі, як в разі суцільної нумерації об'єктів, так і поєднаних рангів.
Ключові слова: рейтинги, комбінаторика, перестановки, простір перестановок, рангові методи