1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Методи синтезу підсумкового рішення на основі нечітких суджень експертів

Методи синтезу підсумкового рішення на основі нечітких суджень експертів

Н.О. Миронова
Анотації на мовах:

Запропоновані методи синтезу підсумкового рішення для модифікованого методу аналізу ієрархій на основі нечітких експертних суджень. Розроблені інформаційні технології обробки нечітких експертних оцінок.
Ключові слова: методи синтезу підсумкового рішення, модифікований метод аналізу ієрархій, задача прийняття групових рішень