1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Математичне забезпечення розв’язання задачі розміщення прямокутників зі змінними метричними характеристиками

Математичне забезпечення розв’язання задачі розміщення прямокутників зі змінними метричними характеристиками

М.М. Мурін, І.А. Чуб, М.В. Новожилова
Анотації на мовах:

Запропоновано точні та наближені методи та алгоритмічна реалізація розв'язання оптимізаційної задачі розміщення прямокутних геометричних об'єктів із змінними метричними характеристиками.
Ключові слова: оптимізація розміщення, прямокутні об'єкти із змінними метричними характеристиками