1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Розпізнавання зображень символів на основі лінійного опису структурних характеристик

Розпізнавання зображень символів на основі лінійного опису структурних характеристик

О.В. Гороховатський, О.О. Передрій
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод побудови лінійних описів об’єкту на зображенні. Опис будується на основі інтерпретації структурних зв’язків елементів об’єкту та є стійким до перетворень масштабування та зміщення об’єкту. Досліджено процедури порівнянь описів, комп’ютерні експерименти підтверджують ефективність запропонованого підходу.


Ключові слова: символ, блок, лінійний опис, стан, порівняння описів