1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Характеристика технології управління комп’ютерною мережею

Характеристика технології управління комп’ютерною мережею

Ю.І. Лосєв, К.М. Руккас, С.І. Шматков, Мохамед СаламеАбрахім Арабіат
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблена математична модель комп'ютерної мережі як об'єкта управління, яка дозволяє враховувати процеси збору інформації про стан мережі, прийняття рішення та контролю стану мережі та її елементів. Показано, що оптимальне управління комп'ютерною мережею є нелінійною і стохастичною задачею. Запропонована модель має можливість враховувати виділення ресурсів мережі для вирішення задач управління, що дозволяє оцінювати ефективність різних стратегій управління комп'ютерними мережами.


Ключові слова: комп’ютерна мережа, управління комп’ютерними мережами. математична модель