1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Аналіз продуктивності мережі в умовах самоподобного навантаження

Аналіз продуктивності мережі в умовах самоподобного навантаження

Т.А. Радівілова
Анотації на мовах:

Розглянуті методи організації черг у вузлах зв'язку, види комутації інформаційних потоків в комп'ютерних мережах, методи маршрутизації і керування інтенсивністю вхідного трафіка. Описано математичну модель самоподібного трафіка, яка дозволяє проводити імітаційне моделювання із заданими розмірами буферної пам'яті та пропускної здатності каналів. На основі описаної моделі проведено імітаційне моделювання, яке показує можливість управління потоками даних, які надходять для обробки на вузол зв'язку. Описаний підхід базується на визначенні гранично допустимого навантаження каналу шляхом моніторингу вхідного трафіка.
Ключові слова: самоподібні дані, трафік, модель трафіка, імітаційне моделювання, комп'ютерна мережа