1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Про нові колективні моделі функціонування клітки

Про нові колективні моделі функціонування клітки

Ю.М. Федюшко, Л.М. Михайлова
Анотації на мовах:

У роботі показано, що моделі функціонування окремої клітки (у тому числі й такі, що враховують ефекти нелокальності) під впливом монохроматичних і імпульсних полів, представлені рівняннями з випадковими силами і у формі відображень, що враховують нелокальність, в змозі врахувати виникнення нових квазістаціонарних станів під впливом зовнішнього електромагнітного поля залежно від його характеристик і аналізувати зміну структури фазового простору безлічі кліток залежно від параметрів випромінювання.
Ключові слова: модель функціонування клітки, параметри випромінювання