1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Динамічно налаштовуєма інфраструктура інформаційної системи банку

Динамічно налаштовуєма інфраструктура інформаційної системи банку

C.Є. Голиков
Анотації на мовах:

У статті розглянутий механізм мінімізації інформаційно-технологічної складової операційних ризиків, що виникає внаслідок використання систем автоматизації в банківських установах України. Показано, що операційні ризики є основною причиною втрат значних грошових сум фінансових організацій. Розглянуті інфраструктурні рішення сучасних систем автоматизації банківської діяльності, виявлені їх вузькі місця. Запропоновано механізм динамічно налаштовуємої інфраструктури інформаційної системи, який дозволяє істотно підвищити її відмовостійкість та доступність. Показана можливість використання розробленого механізму для зниження функціональної складової операційного ризику. Розглянуті рішення знайшли застосування в конкретних проектах.
Ключові слова: операційний ризик, система автоматизації банку, відмовостійкість, резервування, доступність, сервер прикладних програм, трирівнева архітектура