1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Формування команди проекту із застосуванням методу компараторної ідентифікації

Формування команди проекту із застосуванням методу компараторної ідентифікації

Н.В. Косенко
Анотації на мовах:

Розглянуто застосування методу компараторної ідентифікації при управлінні трудовими ресурсами прое кту. Дане завдання є завданням багатокритерійного вибору з використанням неформалізованого досвіду прийняття рішень. Для кількісної оцінки параметрів моделі оцінювання запропоновано використовувати метод компар аторної ідентифікації. Запропоновані математичні вирази і правила, що дозволяють визначати чисельні значення всіх параметрів моделі.
Ключові слова: система прийняття рішень, трудові ресурси, багатофакторне оцінювання, регуляризация, компараторна ідентифікація