1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Математична модель прогнозу витрат на видобуток солі

Математична модель прогнозу витрат на видобуток солі

О.О. Криводубський, П.О. Чикунов
Анотації на мовах:

При формуванні виробничої програми ДП «Артемсіль» на сезон (стратегічне планування), а також на місяць (тактичне планування) істотною є різниця у виробничих витратах на випуск узагальнених видів продукції, що обумовлена специфікою виробничого обладнання кожного рудника. У статті наведено інструментарій прогнозу виробничих витрат для підприємства в цілому і вхідних в нього рудників.
Ключові слова: стратегічний і тактичний прогноз, узагальнені види продукції, виробничі витрати