1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Метод визначення індикаторів прогнозного стану екологічних об’єктів

Метод визначення індикаторів прогнозного стану екологічних об’єктів

О.С. Бутенко
Анотації на мовах:

Запропоновано метод отримання прогнозних оцінок, які визначають тенденцію можливого розвитку нестабільних екологічних об’єктів і явищ при спільному використанні даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та результатів контактних досліджень.Розглянуто методику використання рівнянь поверхні (площини) для побудови моделей динаміки об’єкту. При визначенні індикатору можливих станів об’єктів і ступеню ймовірних змін з урахуванням сили сумісного впливу різноманітних факторів збурень. Отримані порогові значення показників, що характеризують його перехід в другий стан. Урахована специфіка об’єктів, які є частиною відкритих систем.
Ключові слова: індикатор, динамика, параметри, відкрита система, стан, прогноз, моделі, характеристики, оцінки