1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Модель прийняття рішень при управлінні розподіленою автоматизованою навчальною системою

Модель прийняття рішень при управлінні розподіленою автоматизованою навчальною системою

Б.П. Бочаров, М.Ю. Воєводіна, Ю.В. Левіков
Анотації на мовах:

У статті розглянуто завдання узагальненого математичного програмування, де на етапі порівняння альтернативних рішень порівнянню підлягають векторні критерії, найповніше на змістовному рівні що описують процедуру прийняття раціонального рішення. На її основі розроблена модель прийняття рішень при управлінні розподіленою автоматизованою повчальною системою.
Ключові слова: управління освітніми процесами, інтерактивна система підтримки прийняття рішень