1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(106)'2012
  5. Моделювання та аналіз впливу заснованого на методі покриття алгоритмів планування завдань та розподілу ресурсів на продуктивність гетерогенних розподілених систем

Моделювання та аналіз впливу заснованого на методі покриття алгоритмів планування завдань та розподілу ресурсів на продуктивність гетерогенних розподілених систем

С.В. Мінухін
Анотації на мовах:

В роботі досліджується похід до планування завдань і ресурсів гетерогенної розподіленої системи на основі методу покриття. Розглянуто основні положення підходу, математична модель та проведено порівняльний аналіз ефективності евристичних і точного алгоритмів розв'язання задачі про покриття для вирішення завдань планування. Наведено результати комп'ютерних експериментів і аналіз відповідно до розроблених сценаріями моделювання, які показали переваги запропонованих алгоритмів за умови зміни параметрів моделі при фіксованій кількості та інтенсивності потоків завдань.
Ключові слова: алгоритм, найменше покриття, гетерогенна розподілена система, планування, продуктивність