1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(106)'2012
  5. Архітектура групової системи підтримки прийняття рішень з можливістю синтезу методу прийняття групових рішень

Архітектура групової системи підтримки прийняття рішень з можливістю синтезу методу прийняття групових рішень

Н.О. Миронова, А.О. Скрипник
Анотації на мовах:

Запропонована архітектура групової системи підтримки прийняття рішень. Проведений аналіз існуючих систем підтримки прийняття рішень на предмет підтримки групової роботи і реалізації компоненту формування метод прийняття групових рішень. Розроблена система відрізняється від існуючих наявністю підсистеми синтезу методу прийняття групових рішень та розширеної бази методів аналізу ієрархій.
Ключові слова: групова система підтримки прийняття рішень, метод аналізу ієрархій, задача прийняття групових рішень