1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(106)'2012
  5. Автоматизація процесів обліку та аналізу даних за результатами випробувань газотурбінних установок наземного використання

Автоматизація процесів обліку та аналізу даних за результатами випробувань газотурбінних установок наземного використання

О.В. Шитікова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянута автоматизована система, що призначена для ведення обліку напрацювання, отримання та зберігання необхідних параметрів, аналізу отриманих даних для контролю технічного стану газотурбінних установок наземного використання. Авторами визначені основні функціональні вимоги до даної автоматизованої системи, запропоновані її архітектура, реалізовані підсистеми візуалізації та обробки даних за результатами випробувань, визначені основні формати і структура електронних документів.


Ключові слова: автоматизована система, данні випробувань, газотурбіна установка наземного використання