СЕМАНТИЧНИЙ ПОШУК В WEB

Д.В. Гриньов
Анотації на мовах:

У статті проведено аналіз таких видів семантичного пошуку в Web як пошук по метаданих і повнотекстовий пошук. Розглянуто концепцію розвитку Інтернет під назвою Semantic Web (семантична павутина), її основні компоненти і стандарти опису даних. Представлені висновки про перспективність розробки методів семантичного пошуку без аналізу метаданих і метатегів через низький ступень практичної реалізованості проекту Semantic Web.
Ключові слова: семантичний пошук, повнотекстовий пошук, пошук по метаданим, Semantic Web (семантична павутина), семантична мережа, RDF, RDF schema, OWL