1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(106)'2012
  5. АНАЛІЗ АЛГОРИТМУ ПОТОКОВОГО ШИФРУВАННЯ RC4

АНАЛІЗ АЛГОРИТМУ ПОТОКОВОГО ШИФРУВАННЯ RC4

Р.В. Королев
Анотації на мовах:

В роботі проведені дослідження залежності розташування одиничного елементу в S-блоці із значеннями індексних елементів i, j, використання яких приводить до формування псевдовипадкових послідовностей малого періоду.
Ключові слова: генератор псевдовипадкових чисел, RC4