1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(106)'2012
  5. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ КОЛІЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАС-КОДІВ АВТЕНТИЧНОСТІ ДАНИХ І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ З ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ КОЛІЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАС-КОДІВ АВТЕНТИЧНОСТІ ДАНИХ І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ З ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

О.Г. Король, С.П. Євсеєв, Д.С. Захаров
Анотації на мовах:

Проводяться дослідження статистичних колізійних властивостей кодів автентичності даних UMAC на основі методики статистичного дослідження колізійних властивостей МАС, на основі отриманих результатів експериментальних досліджень розробляються пропозиції з вдосконалення методів каскадного формування МАС-кодів і забезпеченню високих колізійних властивостей.
Ключові слова: статистичні колізійні властивості, коди автентичності даних, каскадна схема МАС-кодів UMAC