1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(106)'2012
  5. Про використання сучасних електронних форм навчання в учбовому процесі

Про використання сучасних електронних форм навчання в учбовому процесі

М.В. Костікова, І.В. Скрипіна
Анотації на мовах:

У статті розглянуті сучасні інформаційні технології, які використовуються в освіті, проблема підвищення якості навчання студентів, деякі аспекти дистанційного навчання. Узагальнений досвід викладачів кафедри інформатики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) по використанню дистанційного навчання на базі системи Moodle. Матеріал розрахований на вчителів, викладачів, методистів і технічних фахівців, що займаються упровадженням електронних технологій в різні форми навчання.
Ключові слова: інформаційні технології, якість освіти, нові форми навчання, дистанційне навчання, Мудл, самостійна робота студентів