1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(106)'2012
  5. Методика узгодження експертних даних

Методика узгодження експертних даних

В.І. Плоткін, К.В. Огурцова, О.В. Вільхівська
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається методика, яка дозволяє домогтися швидкої узгодженості експертних даних, поданих у вигляді матриці парних порівнянь. Вона базується на особливостях математичної структури матриці парних порівнянь при використанні метрики Т. Сааті. Методика дозволяє автоматизувати процес пошуку узгоджених рішень; може бути використана в автоматизованих локальних експертних системах щодо аналізу різних процесів, у тому числі й економічних (наприклад, оцінки діяльності менеджерів фірм, персоналу в електронному бізнесі та ін.), у навчальних експертних системах, системах тестування знань, мультиагентных системах навчання та ін.


Ключові слова: матриця парних порівнянь, шкалою Т. Сааті, експертні системи, узгодженість даних, вектор відносних пріоритетів, нормалізація головного власного вектора, транзитивність елементів матриці суджень, ранг матриці, власне значення матриці