1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Метод визначення інформаційних ознак для вирішення конфліктних ситуацій при обробці радіолокаційної інформації

Метод визначення інформаційних ознак для вирішення конфліктних ситуацій при обробці радіолокаційної інформації

П.Г. Берднік
Анотації на мовах:

Стаття присвячена діяльності оператора в системах контролю за порядком використання повітряного простору. Запропоновано метод визначення інформаційних ознак конфліктних ситуацій, що виникають при обробці радіолокаційної інформації, що є частиною методу побудови інформаційної моделі з вирішення конфліктних ситуацій.
Ключові слова: інформаційна модель, інформаційні ознаки, радіолокаційна інформація, конфліктна ситуація