1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КООРДИНАТНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОЛІВ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ GPS АПАРАТУРИ НА ГЕОСТАЦІОНАРНІЙ ОРБІТІ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КООРДИНАТНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОЛІВ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ GPS АПАРАТУРИ НА ГЕОСТАЦІОНАРНІЙ ОРБІТІ

Д.В. Голкін, О.С. Гребень, В.Г. Худов
Анотації на мовах:


Анотация: Проводиться короткий аналіз GPS апаратури, як супутникової багатопозиційної вимірювальної системи. Робиться короткий вивід про те, що по принципах побудови і функціонування GPS апаратура відповідає багатопозиційній радіолокаційній системі. Розглядаються особливості координатної прив'язки сільськогосподарських полів України за допомогою супутникової радіонавігаційної системи на геостаціонарній орбіті. Пропонується перейти від глобального до регіонального рівня вирішення завдань супутникової навігації. Для координатної прив'язки сільськогосподарських полів України пропонується використовувати сузір'я радіонавігаційних супутників тільки на геостаціонарній орбіті. Проводиться синтез сузір'я супутників. Пропонується скоротити число радіонавігаційних апаратів з 24-х до 2-х. Оцінюється потенційна точність визначення географічних координат сільськогосподарських об'єктів України. Формулюються цілі подальших досліджень.


Ключові слова: математична модель, координатна прив'язка, сільськогосподарські поля, навігаційна апаратура, геостаціонарна орбіта