1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Використовування штучних імунних мереж для прогнозування часових рядів

Використовування штучних імунних мереж для прогнозування часових рядів

М.М. Корабльов, Г.С. Іващенко
Анотації на мовах:

У статті запропоновано комбінований метод прогнозування часових рядів за допомогою штучних імунних систем. Розглянуто модель на основі моделі штучних імунних мереж і методу виведення з прецедентів (CBR). Оцінка ефективності моделі виконана шляхом порівняльного аналізу, представлені результати експериментальних досліджень, що демонструють особливості запропонованого підходу.
Ключові слова: прогнозування, часовий ряд, вивід по прецедентах, штучні імунні системи, антитіло, антиген, аффинність, клонування, мутація