1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Імітаційна модель системи управління позиціонуванням антенною установкою мобільної супутникової системи навігації та зв'язку

Імітаційна модель системи управління позиціонуванням антенною установкою мобільної супутникової системи навігації та зв'язку

О.В. Мнушка
Анотації на мовах:

Проаналізовано способи побудови керованих антенних установок (АУ) для мобільних систем супутникової навігації та зв'язку (МССЗН). Проаналізовано переваги та недоліки застосування антенних пристроїв з антенами типів «дзеркальна антена» і «фазована антенна решітка» у МССЗН. Синтезовано імітаційну модель системи управління позиціонуванням АУ з дзеркальною антеною для застосування в МССНЗ та проведено моделювання її параметрів . Система управління, яку було отримано, дозволяє позиціонувати АУ за кутом азимуту в діапазоні кутів 0 ... 2π.
Ключові слова: мобільна система цифрового супутникового зв'язку, дзеркальна антенна, імітаційне моделювання, система управління, позиціонування