1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Метод визначення вимог до експертної системи діагностики мережі обміну інформацією спеціального призначення

Метод визначення вимог до експертної системи діагностики мережі обміну інформацією спеціального призначення

О.П. Мусієнко
Анотації на мовах:

Запропонований метод визначення вимог до експертної системи діагностики мережі обміну інформацією спеціального призначення. Метод відрізняється від відомих процедурою опису досліджуваних процесів за допомогою імовірнісно-часових графів. Запропонований формально-логічний апарат дозволяє математично строго описувати процеси, що слабо формалізуються, відображають порядок діагностики і ремонту елементів мережі обміну інформацією спеціального призначення.
Ключові слова: обмін інформацією, мережа, діагностика, елемент мережі, експертна система, імовірнісночасовий граф, імовірність, час діагностики