1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ У НВЧ-РАДІОМЕТРІ З НЕСТАБІЛЬНОЮ ПЕРЕДАТОЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ВХІДНОГО ТРАКТУ ТА РЕГУЛЬОВАНИМ ДЖЕРЕЛОМ ОПОРНОГО СИГНАЛУ

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ У НВЧ-РАДІОМЕТРІ З НЕСТАБІЛЬНОЮ ПЕРЕДАТОЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ВХІДНОГО ТРАКТУ ТА РЕГУЛЬОВАНИМ ДЖЕРЕЛОМ ОПОРНОГО СИГНАЛУ

В.В. Павліков
Анотації на мовах:

Синтезований алгоритм оптимальної обробки радіометричних сигналів у НВЧ-радіометрі з нестабільною передаточною характеристикою вхідного тракту та регульованим джерелом опорного сигналу з припущенням, що вхідний тракт радіометра складається з керованого перемикача, регульованого джерела опорного сигналу та генератора моделюючої напруги та виконаний у вигляді вхідної частини модуляційного приймача. Показано, що оптимальний алгоритм включає операції декореляції спостереження, квадратичного та синхронного (з модулюючою функцією) детектування. За оцінку параметра сигналу приймається значення відповідного параметра сигналу керованого опорного джерела у моменти часу, коли вихід радіометра дорівнює нулю. Запропонована структурна схема, яка реалізує оптимальний алгоритм. Розрахована теоретично гранична точність вимірювань.
Ключові слова: нульовий радіометр, оптимальний алгоритм, потенційна точність оцінювання