1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Сучасний стан автоматизованих систем управління електричними станціями

Сучасний стан автоматизованих систем управління електричними станціями

І.В. Пантєлєєва, Ю.Л. Гиз
Анотації на мовах:

У статті велика увага приділена задачам управління енергоблоками та електростанціями в цілому; приведені основні відомості з теорії отримання та обробки інформації; наведені найбільш характерні прилади реалізації деяких підсистем автоматизованих систем управління (АСУ) технологічним процесом (ТП) електростанцій та енергоблоків.
Ключові слова: автоматизована система управління (АСУ), енергоблок, електрична станція, загальностанційний технологічний процес, енергосистема