1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(8)'2006
  5. Байєсівська регуляризація в теорії адаптивної просторово-часової обробки

Байєсівська регуляризація в теорії адаптивної просторово-часової обробки

В.М. Орленко, Я.Д. Ширман
Анотації на мовах:


Анотация: Розвивається взаємозв’язок між адаптивною просторово-часовою обробкою і технікою стабілізації рівня хибних тривог, що її було показано Е. Келлі, але з байєсівських позицій. Аналізується необхідність використання апріорної інформації про рівень власних шумів прийому у межах байесівського підходу при побудові одноканальних та багатоканальних адаптивних виявлювачів, які основані на оцінюванні кореляційних матриць завад. На цій основі пропонується новий метод регуляризації максимально-правдоподібної оцінки кореляційної матриці завад при багатоканальній обробці, а також спосіб стабілізації рівня хибних тривог, які базуються на використанні апріорній інформації про рівень внутрішніх шумів прийому та байєсівського підходу. Шляхом моделювання показується ефективність отриманого методу байєсівської регуляризації оцінки кореляційної матриці завад.