1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Дослідження методів синтезу дискретних сигналів з особливими кореляційними властивостями

Дослідження методів синтезу дискретних сигналів з особливими кореляційними властивостями

О.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджуються методи синтезу дискретних сигналів з особливими кореляційними властивостями. Визначено, що найбільш перспективними є методи синтезу на основі перетину циклічних орбіт групового коду, які дозволяють сформувати безліч послідовностей із заздалегідь заданими дистанційними властивостями й алгебраїчно будувати більші ансамблі дискретних сигналів з багаторівневою функцією авто- і взаємної кореляції.


Ключові слова: цифровий зв'язок, кодовий поділ каналів, дискретні сигнали з особливими кореляційними властивостями