1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Інформаційна система пошуку та синтезу прототипу складної технічної системи

Інформаційна система пошуку та синтезу прототипу складної технічної системи

Ю.М. Толкунова
Анотації на мовах:

Розглядаються питання, пов'язані зі створенням програмних засобів пошуку і синтезу прототипу складної технічної системи (СТС) за вимогами замовника для мультипроекту створення складної техніки. Проаналізовано існуючі інформаційні системи (ІС), відзначені їх обмеження. Наводиться структура та опис ІС пошуку та синтезу прототипу (ПСП) СТС. ІС апробована в процесі створення нових зразків з лінійки рентгенотелевізійних систем (РТС), які розроблюються на ДНВП «Об'єднання Комунар». Наведено приклади пошуку та синтезу прототипу РТС відповідно до вимог замовника.
Ключові слова: складна технічна система, інформаційна система, пошук і синтез прототипу, вимоги замовника