1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Управління інтелектуальною власністю: від теоретичних понять до категорії процесу управління

Управління інтелектуальною власністю: від теоретичних понять до категорії процесу управління

О.Б. Никитюк
Анотації на мовах:

У статті розглядається значення терміна «інтелектуальна власність», а саме «управління інтелектуальною власністю» використовуване у вітчизняних публікаціях і в сучасних організаціях та галузевих відомствах.
Ключові слова: інтелектуальна власність, управління інтелектуальною власністю, інтелектуальний продукт, управління об'єктом, комплексна система управління якістю продукції