1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Бінарна логічна сітка витягання знань з неструктурованих потоків текстової інформації

Бінарна логічна сітка витягання знань з неструктурованих потоків текстової інформації

Н.Ф. Хайрова
Анотації на мовах:

Сформульовано задачі витягання знань для поповнення бази корпоративної інформаційної системи. Запропоновано використовувати математичні засоби теорії інтелекту та здобутки комп’ютерної лінгвістики для збільшення семантичної сили моделей подання знань. Розроблено математичну модель відношень між локальною сіткою областю досліджень менеджера та вірогідними глибинними знаннями, представленими у документі.
Ключові слова: бінарна логічна сітка, корпоративні знання, алгебра кінцевих предикатів, загальний інформаційний простір, інтелектуальний потенціал компанії, предлінгвістичний аналіз тексту