1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Практична апробація функціональних можливостей та продуктивності сховищ онтологічних баз знань

Практична апробація функціональних можливостей та продуктивності сховищ онтологічних баз знань

О.Л. Шевченко
Анотації на мовах:

Наведено детальний порівняльний аналіз найбільш перспективних RDF-сховищ. Порівнювалися функціональні та нефункціональні характеристики, а також продуктивність фреймворків на тестовому наборі, за розмірами та варіантами використання максимально наближеному до реальних задач. У результаті наведеного аналізу надані рекомендації з вибору відповідного інструментарію.
Ключові слова: онтологічні системи, системи управління базами знань, триплет OWL, RDF, SPARQL