1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Застосування апарату узагальнених просторів для моделювання морфології природного мови

Застосування апарату узагальнених просторів для моделювання морфології природного мови

М.К. Ефимов, В.А. Лещинский, Л.Г. Петрова, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко
Анотації на мовах:

Досліджена проблемна область, що включає в себе завдання алгебри скінченних предикатів та опис природної мови за допомогою цього математичного апарату. Проаналізована поточна ситуація, що склалася в сучасній науці у відношенні до вирішення даного кола завдань. Застосовано математичний апарат алгебри скінченних предикатів для реалізації узагальнених просторів.
Ключові слова: теорія інтелекту, алгебра скінченних предикатів і предикатних операцій, лінійний логічний оператор