1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. K-значні диференціальні рівняння і відповідні ним графи

K-значні диференціальні рівняння і відповідні ним графи

С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:

У статті розглядаються методи рішення K-значних диференційних рівнянь для простору M m у випадку, коли ця множина є K-значною множиною з набором векторів. Наводиться приклад рішення K-значного диференційного рівняння та відповідний цьому рішенню граф.
Ключові слова: K-значні диференційні рівняння, простір M m, набор векторів, граф рішень