1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Потокова модель маршрутизації з балансуванням навантаження по показниках якості обслуговування

Потокова модель маршрутизації з балансуванням навантаження по показниках якості обслуговування

Т.В. Вавенко, Адефісан Фемі
Анотації на мовах:

Проведено дослідження розв’язання задачі маршрутизації з балансуванням навантаження. Показано, що якість балансування нелінійно залежить від структурних і функціональних параметрів мережі, характеристик трафіку, і їх врахування за допомогою введення додаткових умов в модель маршрутизації дуже затруднене. Тому в роботі запропонована та обґрунтована модель маршрутизації з балансуванням навантаження за показниками якості обслуговування (за середньою багатошляховою затримкою). Використання запропонованої моделі дозволяє зменшити балатошляхову затримку пакетів, мінімізувати джиттер, а також поліпшити показники якості обслуговування в цілому.
Ключові слова: багатошляхова маршрутизація, балансування навантаження, якість обслуговування, середня затримка, трафік, коефіцієнт максимального завантаження каналів зв'язку, топологія