1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Математическая модель маршрутизации запросов в сетях доставки контента

Математическая модель маршрутизации запросов в сетях доставки контента

О.Ю. Євсєєва, М.Б. Кадер
Анотації на мовах:

Популярність і постійне зростання обсягів мультимедійного та іншого типу контенту призвели до появи та розвитку так званих мереж доставки контенту CDN. Однією з важливих задач, що розв’язуються в CDN, є маршрутизація запитів користувачів, яка об'єднує в собі вибір контент-сервера з традиційною маршрутизацією трафіка від вибраного сервера до користувача, який сформував запит. У статті запропоновано математичну модель, яка дозволяє формалізувати задачу маршрутизації запитів в CDN як оптимізаційну і розв’язати її спільно із задачею традиційної багатошляхової маршрутизації в транспортній телекомунікаційній мережі.
Ключові слова: мережі доставки контенту, маршрутизація запитів, математична модель