1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Використання інтелектуальних методів аналізу при обгрунтуванні розробки суперкомп'ютера

Використання інтелектуальних методів аналізу при обгрунтуванні розробки суперкомп'ютера

А.М. Клименко, Н.Ю.Любченко, А.О. Подорожняк
Анотації на мовах:

У статті проаналізовано можливість застосування інтелектуальних методів обробки даних при обґрунтуванні розробки суперкомп'ютера. Визначено вимоги до структури, компонентів та їх характеристиками, визначено коло можливих виробників. Наведено приклад обробки даних про кращі суперкомп'ютери за останні 10 років, прогнозування напрямів розвитку на короткостроковий період і обґрунтування вибору складових, архітектури та виробника суперкомп'ютера.
Ключові слова: інтелектуальні методи аналізу даних, суперкомп'ютер, прогнозування