1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Методика планування міської оптичної мережі доступу наступного покоління

Методика планування міської оптичної мережі доступу наступного покоління

В. С. Крикун
Анотації на мовах:

Запропоновано методику планування і передпроектного аналізу міської оптичної мережі доступу наступного покоління. За допомогою запропонованих методів здійснюється вирішення завдань вибору технології оптичного доступу, оптимальної топології і сценарію розвитку мережі доступу, активних і пасивних складових мережі на станційному, магістральному, розподільному і абонентському ділянках.
Ключові слова: методика, планування, передпроектний аналіз, оптична мережа доступу