1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Оптимізація структурного і функціонального синтезу транспортної телекомунікаційної мережі

Оптимізація структурного і функціонального синтезу транспортної телекомунікаційної мережі

О.В. Лемешко, В.Л. Стерін
Анотації на мовах:

Запропонована динамічна модель структурного і функціонального синтезу транспортної телекомунікаційної мережі, представлена в просторі станів. Модель описує процес погодженого рішення задач по вибору топології (ВТ) і пропускних здатностей трактів передачі (ВПЗ ТП), розподілу потоків (РП) та обмеження трафіку (ОТ), що надходить у транспортну мережу. У моделі закладена можливість вирішення задачі розподілу капіталовкладень між етапами проектування узгоджено із завданнями ВТ, ВПЗ ТП, РП та ОТ, що є перевагою запропонованого рішення. Обґрунтовано до застосування критерій оптимальності проектних рішень, який враховує сумарні витрати на структурний і функціональний синтез транспортної телекомунікаційної мережі.
Ключові слова: динамічна модель, структурний і функціональний синтез, маршрутизація, критерії оптимальності, ефективність