1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Модель прийняття рішення щодо управління реурсами мережі в умовах невизначеності

Модель прийняття рішення щодо управління реурсами мережі в умовах невизначеності

Ю.І. Лосєв, К.М. Руккас, С.І. Шматков, Мохамед СаламеАбрахім Арабіат
Анотації на мовах:

Отримані математичні вирази, що описують процес прийняття рішення при управлінні мережевими ресурсами в умовах невизначеності. Запропонована модель побудована на основі використання логіко-лінгвістичного підходу, що дозволило описати знання експертів у вигляді математичних виразів. Запропонована модель дозволяє чисельно оцінити ефективність управління мережею, і вибрати найбільш краще рішення.
Ключові слова: комп’ютерна мережа, ефективність управління комп’ютерними мережами, математична модель, прийняття рішення, невизначеність