1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Вдосконалений метод структурної ідентифікації комп'ютерних систем критичного застосування

Вдосконалений метод структурної ідентифікації комп'ютерних систем критичного застосування

С.Г. Семенов, Т.С. Резніченко, Д.Ю. Задорожній
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз методу ідентифікації трафіка на основі BDS-тестування. Виявлені характерні його недоліки і запропоновані шляхи їх усунення. Визначені структури динамічних підсистем в комп'ютерних системах критичного застосування. Розроблений алгоритм формування «квазіциклів». Вдосконалений метод структурної ідентифікації комп'ютерної системи критичного застосування на основі комплексного використання спостережуваного структурно-інформаційного портрета і BDS-теста.


Ключові слова: комп'ютерні системи критичного застосування, структурна ідентифікація, BDS-тест, спостережуваний структурно-інформаційний портрет