1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Мультиагентний підхід до розробки експертних систем

Мультиагентний підхід до розробки експертних систем

А.В. Товстік
Анотації на мовах:

В роботі розглядається існуючий підхід до розробки експертних систем. Проведений огляд основних компонентів, які використовуються при створенні експертних систем, а також моделей їх побудування. В математичній постановці описана сама експертна система, а також процес знаходження рішення. Описані ключові характеристики інтелектуальних агентів. Запропоновано використання інтелектуальних агентів в якості основних компонентів експертної системи. Описані в математичній постановці сама експертна система, процес знаходження рішення одним агентом та експертною системою в цілому для підходу, що розглядається. Розглянуто приклад знаходження рішення.
Ключові слова: експертна система, знанняорієнтована система, мультиагентний підхід, інтелектуальні агенти