1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Прогнозування процесів розвитку регіональних макроекономічних систем за допомогою нейронної мережі

Прогнозування процесів розвитку регіональних макроекономічних систем за допомогою нейронної мережі

М.А. Гринченко, О.В. Лобова
Анотації на мовах:

У роботі розглядається модифікація імітаційної моделі прогнозування процесів розвитку регіональної макроекономічної системи за допомогою побудови штучної нейронної мережі − багатошарового персептрона з парадигмою «навчання з учителем». Для даного типу мережі формується вектор вхідних даних, вибирається функція активації та алгоритм навчання. Багатошаровий персептрон дозволить вирішувати завдання визначення параметрів, які використовуються для формування параметрів та змінних моделі при прогнозуванні наслідків проведеної державної політики.
Ключові слова: макроекономічна система, прогнозування, імітаційна модель, нейронна мережа, державна політика