1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності при реалізації програм в організаціях

Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності при реалізації програм в організаціях

І.В. Тріфонов
Анотації на мовах:

В статті приведена процедура прийняття ціннісно-орієнтованого управлінського рішення при ранжуванні цілей і розстановки пріоритетів програми енергозбереження. Наведено дослідження вибору проектних альтернатив розвитку програми в умовах невизначеності оточення та з врахуванням стратегії енергозбереження підприємства комунальної теплоенергетики.
Ключові слова: невизначеність, методи прийняття управлінських рішень, проектні альтернативи, ціннісноорієнтоване управління